CENTRUM » O parku

Součástí Centra Rabten Čhödarling je i veřejně přístupný park, který nese název Rabten Šidelingka. Rabten znamená v tibetském jazyce pevný a je to také jméno Ctihodného Geše Rabtena - zakladatele Rabten center. Šide je termín pro mír a lingka značí zahradu nebo park. Tedy Pevný mírový park.

Park je klidnou oázou pro všechny návštěvníky, ale také místem výskytu mnoha živočišných a rostlinných druhů, pro které se toto místo stalo útočištěm v městské zástavbě.

Nejvýrazněší dominantou světa rostlin jsou zde především staleté stromy, např. topoly bílé, douglasky tisolisté nebo cypřišky hrachonosné a keře rododendronů. Za zmínku také stojí fragment jasanové olšiny, který se nachází v zadní části parku a na jaře rozkvétá koberci sasanek hajních.

Ze světa zvířat se v parku vyskytují početní zástupci hmyzu, jako jsou motýli, vážky, brouci nebo jepice. Návštěvník zde můžete potkat také ropuchu obecnou, skokana hnědého, čolka obecného, užovku obojkovou nebo slepýše křehkého, dále rejsce vodního, ježka západního, myšici křovinnou, ale také srnce obecného.

Nejvýznamnějšími obyvateli parku jsou však ptáci, kterých bylo pozorováno na čtyřicet druhů. Mezi běžné druhy patří např. holub hřivnáč, strakapoud velký, drozd zpěvný i kvíčala, brhlík lesní nebo bažant obecný, ale pozorováni byli i vzácní hosté jako dudek chocholatý, jestřáb lesní nebo čáp černý.   

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR