CENTRUM » Historie

V roce 1974 přijel poprvé Ctihodný Geše Rabten na pozvání západních studentů a žádost Jeho Svatosti 14. dalajlamy do Švýcarska. Zde měl své první učení na Západě. Poté převzal funkci opata Tibetského klášterního institutu v Rikonu. Zájem západních studentů však záhy převýšil kapacitu tohoto institutu, a tak v roce 1977 bylo Geše Rabtenem založeno Centrum pro vyšší tibetská studia Tharpa Choeling ve Švýcarském Le Mont Pelerin. Cílem založení tohoto centra bylo upřímné Gešeho přání umožnit zdejším zájemcům studium autentických zdrojů učení. Mělo sloužit nejen pro studium buddhistické filozofie, ale také pro ostatní aspekty tibetského buddhismu, kultury, umění, medicíny a jazyka. Od roku 1979 přesídlil Geše Rabten již na trvalo do centra Tharpa Choeling, kde působil v roli opata až do svého odchodu v roce 1986.

Gešeho aktivity se ale netýkaly pouze tohoto centra, a tak v roce 1982 založil další důležité centrum Taši Rabten v rakouském Letzehofu na okraji Feldkirchu. Mimoto založil i centra v Německu, Itálii a Francii.

Po smrti Geše Rabten Rinpočheho převzal veškeré jeho aktivity, jakož i funkci opata Tharpa Choelingu i odpovědnost za ostatní centra jeho nejbližší žák Ctihodný Gonsar Tulku Rinpočhe, který Gešeho doprovázel již od počátku jeho působení na Západě. Ten na památku Geše Rabtena přejmenoval centrum Tharpa Choeling na Rabten Choeling. Gonsar Rinpočhe pokračoval v započaté práci Geše Rabten Rinpočheho, a tak mimo jiné založil další centra jako Püntsog Rabten v německém Mnichově, Deleg Rabten v rakouském Insbruku a Rabten Tashi Ling u Balatonu v Maďarsku.

Existence klášterního institutu Rabten Choeling nebyla důležitá pouze v začátcích vážného zájmu Západu o tibetskou buddhistickou tradici. Jeho význam můžeme ocenit především dnes, kdy do této klášterní university přicházejí studenti z celého světa, především z Tibetu, Indie, Mongolska, USA a všech zemí Evropy. Důvodem jejich zájmu je především vysoká úroveň a autentičnost zdejších studií pod vedením skutečně kvalifikovaných tibetských duchovních mistrů.

V roce 2000 navštívil Ctihodný Gonsar Rinpočhe poprvé Českou republiku. Při této příležitosti založil na žádost zdejších zájemců o Dharmu Centrum pro tibetská buddhistická studia Rabten Čhödarling v Liberci. Cílem působení tohoto centra je umožnění studia tibetského buddhismu, a to především formou pravidelných veřejných učení pod vedením učitelů z klášterů Rabten Choeling a Tashi Rabten. Naše centrum je pod duchovním vedením Ctihodného Gonsara Tulku Rinpočheho, který je zároveň jeho hlavním učitelem. Dalším zdejším učitelem byl Ctihodný Geše Penba, který byl také starším žákem Geše Rabtena.

V březnu roku 2002 jsme měli tu čest poprvé přivítat i Ctihodného Rabten Tulku Rinpočheho, novou inkarnaci Geše Rabtena. V červnu téhož roku byl Liberec poctěn také návštěvou Jeho Svatosti Kjabdže Thričang Čhogtrul Rinpočheho, reinkarnací Kjabdže Thričang Dordžečhanga, který byl učitelem Jeho Svatosti 14. dalajlamy.

24. dubna 2004 byl v Liberci slavnostně otevřen a požehnán dům, sloužící centru, jeho aktivitám a nejširší veřejnosti.

Za dobu své existence centrum Rabten Čhödarling v Liberci již hostilo mnoho významných návštěv. Mezi ně také patří návštěva relikvií historického Buddhy Šakjamuniho a zlaté pamětní stúpy, která se uskutečnila na podzim roku 2004. Relikvie přicestovaly do České republiky na pozvání centra Rabten Čhödarling a naše republika se tak stala poslední, třicátou zemí, jež relikvie na své pouti před uložením v hlavním sídle OSN v New Yorku navštívily. Celá akce proběhla pod patronátem Organizace spojených národů, Thajského království a Jeho Svatosti Nejvyššího Patriarchy Thajska.

V dubnu 2013 byl pro veřejnost otevřen park Rabten Šidelingka obklopující budovu Centra a v září 2014 zde byla slavnostně požehnána Vítězná stúpa. 

 

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR