CENTRUM » Podpora » Podpora aktuálních projektů » Ptačí bydlení

Drazí přátelé,
jaro se blíží a s ním se do našeho parku vrátí mnoho ptačích obyvatel, z nichž někteří by uvítali Vaši pomoc.
Ač park Rabten Šidelingka není rozlohou nijak veliký, stal se velmi oblíbeným místem nejen lidí, ale i ptáků, kterých jsme zde napočítali již 43 druhů - ať již hnízdících nebo navštěvujících toto místo.
Některé druhy potřebují ke svému hnízdění budky, neboť přirozených dutin je pomálu. A právě budky nyní naléhavě chybí - původní již dosloužily a rozpadly se, a tak až se jejich obyvatelé s jarem vrátí, nebudou mít kde zahnízdit.

Pokud chcete udělat dobrý skutek a pomoci ptákům, můžete zakoupit budku v některém z mnoha internetových obchodů, které budky nabízí a nechat jí zaslat do našeho Centra na adresu Rabten Čhödarling, Kubelíkova 86, 46007 - Liberec 9. 
Odkazy pro příklad naleznete zde nebo zde nebo tento je na výrobce z Liberce.
Ti šikovní ji mohou i sami vyrobit a to podle návodů tak, aby vyhovovaly nárokům hnízdících druhů svou velikostí a velikostí výletového otvoru. Odkaz pro příklad naleznete zde
Nejžádanější typy budek jsou následující: pro špačky, sýkory, lejsky, rehky (tzv. polobudka), ale vyvěsíme i ostatní typy, pokud máte přání pomoci jinému druhu.
Odměnou Vám pak bude nádherný zpěv početných ptačích zástupců při návštěvě parku Rabten Šidelingka.
Děkuje ptactvo a Centrum Rabten Čhödarling

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR