CENTRUM » Podpora » Podpora aktuálních projektů » Podpora aktuálních projektů

Centrum Rabten Čhödarling vyvíjí rozličné aktivity v rámci svých aktuálních projektů, zaměřených na organizování přednášek a učení, budování nových staveb a prostor a rekonstrukce stávajících, zhotovování tradičních uměleckých předmětů, jako jsou sochy či malby Buddhů a překládání a vydávání publikací o Buddhově učení. Jednotlivé projekty pak můžete finančně podpořit při návštěvě centra, nebo zasláním jednorázového finančního daru na účet Centra 1057507405/5500 - do zprávy pro příjemce uvádějte jméno projektu, který podporujete.

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR