CENTRUM » Program » 2023 » Obřady za utišení konfliktů, živelních pohrom a nemocí

nedĕle 12. a pondĕlí 13. listopadu 2023

Ctihodný Geše Tenzin Phende 

Dvoudenní obsáhlý rituál k Ochráncům Buddhova učení

Ctihodný Geše při své probíhající návštěvě Centra Rabten Čhödarling v Liberci provede spolu s dalšími mnichy dvoudenní obsáhlý obřad zasvěcený Ochráncům Buddhova učení, jako je Mahákala, Vajšravana nebo Palden Lhamo, který bude vĕnován utišení konfliktů, živelních pohrom a nemocí, jakož i jejich příčin - nevědomosti, žádostivosti a hněvu.

Začátky po oba dny v 9.30 a 14.30 hodin

Předpokládaný konec v 17.00 hodin

Jste srdečně zváni

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR