CENTRUM » Program » Archiv akcí » Modlitební festival 2013 ZRUŠENO

 

Drazí přátelé,
jelikož mniši, pozvaní na Modlitební festival do Liberce, se musí zúčastnit jiného programu ve stejném datu, jsme bohužel nuceni Modlitební festival zrušit. Pokud bude vyjednán náhradní termín, budeme vás o něm informovat.

Administrativa Rabten Čhödarling

 

PROGRAM MODLITEBNÍHO FESTIVALU 2013

PÁTEK 25.10.
9.30h
Rituál očištění prostředí

Při tomto rituálu je s pomocí Buddhů očišťováno životní prostředí, voda, země i vzduch.

SOBOTA 26.10.
9.30h
Púdža k 16 Arhatům - obřad k 16 hlavním žákům Buddhy Šákjamuniho

16 Arhatů přijalo zodpovědnost za rozkvět a dlouhé setrvání učení Buddhy Šákjamuniho, a proto také přijali slib, že neodejdou do Parinirvány, dokud se jeho učení bude nacházet na tomto světě.

14.30h
Guru Púdža a Ganačakra - obřad k Buddhům ve formě duchovních Učitelů

Guru púdža je jedním z nejkomplexnějších a nejefektivnějších obřadů. V jeho průběhu jsou do chrámu sezváni všichni Buddhové, Bodhisattvové, meditační a ochranná božstva se svým doprovodem a jsou jim věnovány poklony, dary, mandala, doznány špatné skutky atd. s prosbou o pomoc a podporu ve cvičení Dharmy a všech pozitivních aktivitách. Rituál Ganačakra je tantrickou metodou, při kterém bude obětováno 1000 obětin, které budou transformovány v čistou substanci zvanou tsok.

NEDĚLE 27.10.
9.30h 
Čintačakra Bílá Tára Púdža - obřad k ženskému Buddhovi Arya Táře - Ochránkyni všech živých bytostí

Tento obřad se provádí zejména s prosbou za ochranu a pomoc při překonání nepříznivých životních situací, jako jsou nemoci, konflikty v rodině atd., ale také při obtížích v praxi Buddhova učení a dlouhý život.

14.30h 
Sangye Menla Púdža - obřad k Medicinálním Buddhům

Obřad k 8 Buddhům Medicíny slouží k ozdravení mysli i těla všech bytostí. V chrámu Rabten se nachází
také jejich mandala - palác Buddhů, do kterého bylo těchto 8 Buddhů Medicíny spolu s doprovodem přizváno.


PONDĚLÍ 28.10.
9.30h 
Dharmapala Púdža - obřad ke 4 hlavním Ochráncům Buddhova učení


Buddhové a Bodhisattvové se projevují v pokojných i hrozivých formách, aby pomáhali všem bytostem od utrpení. Ochránci Dharmy jsou jejich hněvivé podoby, jejichž úkolem je chránit Dharmu - Buddhovo učení, chrámy a následovníky. Jsou zvláště žádáni o pomoc při rozličných problémech a odstraňování překážek, dosažení dobrých podmínek a naplnění dobrých cílů.


ÚTERÝ 29.10.
9.30h 
Dharmapala Púdža - obřad ke 3 hlavním Ochráncům chrámu Rabten

 

 

V případě dotazů volejte mob. 736 431 059 nebo pište na rabten@seznam.cz.

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR