CENTRUM » Učitelé » Rozhovory s našimi učiteli » Rozhovor s Kjabdže Tričang Čoktrul Rinpočhem

Rozhovor s Kjabdže Tričang Čoktrul Rinpočhem

Byl jsem rozpoznán jako inkarnace Tričang Rinpočheho současným 14. Dalajlamou, věštbou z nádoby s těstovými kuličkami a také orákulem Dordže Šugdena. Současně bylo 500 kandidátů, ale oni hledali kandidáta s určitými znaky. Po prvním kole zbylo 100 kandidátů, potom 10, pak 3 a nakonec já. Při této zkoušce nám ukazovali určité osobní věci patřící předchozímu Tričang Rinpočhemu a my jsme měli vybrat ty správné. V té době mi byli 2 roky, ukázali mi obrázek předchozí inkarnace a zeptali se: "Kdo je to?" a já odpověděl: "To jsem já!" Potom mi ukázali obrázek skupiny lamů a ptali se: "Kde jsi?" a já jsem ukázal na toho správného lamu.

Jeden z následovníků Tričang Rinpočheho byl učitelem v Ústřední škole pro Tibeťany v Dalhousie. Měl relikvii, zub Tričang Rinpočheho zabalený v látce. Takto zabalený mi jej ukázal a zeptal se: "Co je uvnitř?" a já jsem odpověděl ukazuje na svůj zub. Bylo ještě mnoho dalších takových zkoušek, mnoho znamení, že jsem ta správná reinkarnace, ale teď už si je všechny nepamatuji.

Vybavujete si svůj předchozí život?

Většina Tulkuů má v mládí velmi živé vzpomínky, velmi jasně si vybavují své předchozí životy, ovšem jak rostou, začínají zapomínat: věci tohoto života začínají převládat, stávají se důležitějšími. Kdyby to tak nebylo, Rinpočheové by nepotřebovali studovat. Kdybych měl vyjádřit svou osobní zkušenost, nepociťoval jsem, že jsem reinkarnací. Jen jsem se cítil být šťastným dítětem. Být reinkarnací sebou přináší prospěch: kupříkladu jako dítě jsem dostal spoustu hraček. Na druhou stranu je to ovšem velká zodpovědnost.

Předchozí Kjabdže Tričang Rinpočhe byl nositelem Dharmy. Napomáhal šíření Dharmy, zvláště ve škole Gelug, takže většina Tibeťanů je přímo či nepřímo jeho následovníky nebo žáky. Já sám cítím, že byl vševědoucí bytostí, velmi učenou a jeho etika byla zcela čistá. A tak se stále snažím, jak nejlépe umím, abych nic z jeho pověsti nepokazil. Nesu odpovědnost za to, abych nenechal Buddhadharmu degenerovat, zvláště pak tradici Gelug, zároveň však zodpovídám za to, aby Dharma vzkvétala kdekoli. Je to velká zodpovědnost a také je to zodpovědnost mnoha gelugpovských lamů. Stále se modlím za to, aby se vše dařilo.

Jaký je váš denní program?            

Ráno recituji kratší texty, Arapatsa mantru (mantra Mandžušrího) a Migtsemu (mantra Dže Congkhapy), potom snídám. Následně začíná moje hlavní studium: hodinu a půl se učím texty nazpaměť a potom mám hodinu u Geše Tsultrima, kdy probíráme Komentář k Úplnému vysvětlení podstaty určitých a vysvětlujících významů. Pak je oběd a po něm mám další hodinu u Geše Tsultrima, tentokrát o tantře. Potom studuji mluvnici tibetštiny a kompozici a večer, po večeři, recituji texty, které jsem se naučil ráno. Můj den končí osobními modlitbami.   

Vzkaz Čoktrul Tričang Rinpočheho

Jsem velmi rád, že jste vytvořili tyto stránky, protože cítím, že tento website může být velmi užitečný zvláště následovníkům buddhistické stezky. Mír na světě může být zajištěn pouze následováním Dharmy, duchovní stezky. Je pravda, že svět jde kupředu, vyvíjejí se mnohé technologie a vojenská technika; ale je tu také mnoho nástrah a nevýhod. Materiální pokrok je velmi omezený, je to jen povrchní rozvoj spojený s povrchním štěstím. Vnitřní štěstí přináší pouze Dharma.

Na světě je mnoho náboženství, ale je důležité, aby osoba, on nebo ona, která si vybere jakékoli z nich, pěstovala nadšení - bez kritizování jiného náboženství. Kritizování není správné.

Pokud hovoříme v buddhistickém kontextu, Buddhadharma je velmi celistvá a pronikavá. Je nemožné naučit se Dharmu za krátkou dobu, za měsíc nebo tak podobně. S duchovním i světským studiem je to stejné. Abyste něčeho dosáhli, musíte studovat každý den u správného učitele.

Můžeme říci, že esence Buddhadharmy spočívá v neubližování komukoli. Samozřejmě je velmi dobré, když jsme schopni být prospěšní cítícím bytostem, ale pokud to není možné, tak bychom alespoň neměli ubližovat. Jestliže se v našem každodenním životě, v každodenní praxi tomu věnujeme, pak je možné dosáhnout pokroku na duchovní stezce.

Ve skutečnosti nestačí jen Dharmu studovat, musíme jí uvádět do praxe. Důvodem pro studium Dharmy je zkrocení mysli. Jestliže toto drahocenné učení neuvádíme do praxe, může vyvolávat nenávist nebo soutěživost. Proto je důležité pochopit, že důvod ke studiu je zkrocení mysli. Pokud nezkrotíme mysl, nedostaví se klid a vyplynou z toho konflikty atd.

Moje osobní prosba k lidem, kteří navštíví tyto webové stránky není jen, aby se věnovali duchovnímu studiu, ale aby je také uváděli do praxe. Budu se modlit, aby každý dosáhl úspěchu v praxi. Budu se modlit, aby na zemi zavládl mír a aby všichni lidé, kteří následují duchovní stezku, na ní dosáhli úspěchu a také ve všech svých duchovních aktivitách.

Mnoho Taši deleg Čoktrul Tričang Rinpočhe

rozmlouval Dario Tesoroni

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR