CENTRUM » Učitelé » Životopisy » Tričang Čoktrul Rinpočhe

Kjabdže Tričang Čoktrul Rinpočhe

Kjabdže Tričang Čoktrul Rinpočhe, reinkarnace Jeho Svatosti Kjabdže Tričang Dordžečhanga, navštívil v r. 1996 poprvé Evropu. K návštěvě jej pozval Ctihodný Gonsar Rinpočhe a Centrum pro vyšší tibetská studia Rabten Choeling spolu s přidruženými centry.

Je známo, že Jeho Svatost Kjabdže Tričang Dordžečhang byl předním tibetským buddhistickým mistrem naší doby. Narodil se na přelomu minulého století a zemřel v r. 1981 ve věku 81 let. Nejen délkou svého života přesně následoval příklad Osvíceného Buddhy; také svým ušlechtilým konáním a zejména mimořádnými schopnostmi a vynikajícími metodami, s nimiž předával učení – tím vším naplňoval cíle nesčetných bytostí a Buddhovy nauky, především tradice Dže Congkhapy.

Kjabdže Rinpočhe svým soucitným duchovním vedením vychoval všechny velké Mistry a následovníky této tradice. Nejvýznamnější osobností mezi jeho žáky je Jeho Svatost Dalajlama.

Kjabdže Tričang Dordžečhang sloužil Jeho Svatosti celkem padesát let, zpočátku jako filosofický asistent, později spolu s Kjabdže Ling Dordžečhangem, jako jeho osobní vychovatel. Nejenže předal Jeho Svatosti učení, počínaje základní úrovní až po nejvyšší tantrická zasvěcení, byl také páteří boje proti čínské okupaci v nejtěžší a nejbouřlivější době tibetských dějin. Kjabdže Tričang Dordžečang se svou moudrostí a úsilím velkou měrou podílel i na zázračném útěku Jeho Svatosti Dalajlamy z Tibetu v r. 1959.

Až do konce svého života neustále otáčel Kolem Dharmy ku prospěchu všech cítících bytostí. Také rozkvět Dharmy na Západě je přímo či nepřímo spojen s jeho působením, buď s jeho vlastním vyučováním nebo s ušlechtilými aktivitami jeho velkých žáků, jako byli Kjabdže Song Rinpočhe, Ctihodný Geše Rabten Rinpočhe, Ctihodný Lama Ješe a mnoho dalších. Všichni velcí Rinpočheové a Gešeové tradice Gelug, kteří nesou zodpovědnost za šíření Dharmy na Západě jsou jeho žáky.

Bez něj by situace tibetského buddhismu a zejména tradice Dže Congkhapy byla naprosto odlišná. Do jednoho roku po jeho smrti byla přepečlivým zkoumáním stovek kandidátů nalezena jeho reinkarnace, ve věku tří let jej rozpoznal a oficiálně potvrdil Jeho Svatost 14. Dalajlama, který mu také dal jméno Tenzin Losang Ješe Gjatso.

Od útlého věku jasně projevoval všechny známky svatého Mistra a všichni jeho žáci opět nabyli přesvědčení a jistoty, že je tím pravým znovuvtělením nepřekonatelného, drahého Učitele. Ve věku šesti let formálně nastoupil ke studiu na klášterní univerzitě Gaden v koleji Šarce, v osmi letech přijal od Jeho Svatosti sliby novice (šraminera). Od okamžiku jeho potvrzení se věnuje studiu Dharmy. Rinpočhe obdržel učení a zasvěcení od různých Mistrů, zvláště od Jeho Svatosti Dalajlamy a jeho osobního učitele Ctihodného Lati Rinpočheho.

Pro všechny následovníky Dharmy na Západě je velikou ctí a také slibnou a radostnou událostí moci jej uvítat a mít příležitost přijmout požehnání a zasvěcení přímo od něj. Je nejupřímnějším přáním a modlitbou všech jeho žáků, aby byl jeho život dlouhý a aby jeho ušlechtilá přání a činnosti došly přirozeně, bez jakýchkoli překážek svého naplnění. Díky tomu ať navždy vzkvétá Buddhovo učení, zejména tradice Dže Congkhapy a z toho plynoucí mír a štěstí všech cítících bytostí.

Je pro nás velkou ctí, že přijal pozvání zahájit výstavu v Severočeském muzeu, dát požehnání a předat učení. Byl doprovázen svými osobními asistenty a dále mladým Rabtenem Tulku Rinpočhe, který je převtělením Geše Rabtena, a Gonsarem Rinpočhe, který je duchovním ředitelem buddhistických center, založených Geše Rabtenem, rovněž i centra Rabten Čhödarling v Liberci. 

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR