CENTRUM » Podpora » Podpora aktuálních projektů » Kaple bohyně Táry

Drazí přátelé,

rádi bychom Vás informovali o právě započatém novém projektu Centra Rabten Čhödarling v Liberci a to o výstavbě kaple bohyně Táry, která bude situována v parku Rabten Šidelingka stejně jako Vítězná stúpa. Kaple bude inspirována staroindickou architekturou a bude zasvěcena 21 podobám bohyně Táry. Pokud máte zájem se dozvědět více nebo tento projekt podpořit, čtěte dále:

Tára je plně Osvícená bytost - tedy ženský Buddha - a je ztělesněním osvícených aktivit všech Buddhů. Její jméno Tára (v tibetštině Dolma) pochází ze starobylého sanskrtu a znamená Zachránkyně - tedy Ta, která zachraňuje bytosti z utrpení.

Tára se objevuje v mnoha podobách, z nichž každá odstraňuje specifické překážky a utrpení cítících bytostí, jako jsou např. živelní pohromy, konflikty, špatné sny nebo nemoci a epidemie. A to je také jeden z důvodů, proč jsme se právě nyní rozhodli k realizaci tohoto již několik let starého projektu, iniciovaného naším Učitelem Ctihodným Gonsar Tulku Rinpočhem, neboť právě dvacátá podoba bohyně Táry odvrací a zastavuje epidemie. Její emanací je také Parnašavarí - bohyně přírodního léčení. Věříme tedy, že by výstavba této kaple právě v této době mohla napomoci k utišení pandemie korona viru, která tolik sužuje náš svět, jakož i dalších vnějších i vnitřních disharmonií.

Tento projekt se ale neobejde bez Vaší pomoci a podpory, ve kterou doufáme. Podpořit tento projekt budete moci buď přímou fyzickou pomocí při stavbě nebo finanční podporou ve formě daru na speciální účet Centra Rabten Čhödarling číslo 75074100/2010 (pro dary z ciziny IBAN CZ332010 0000 0000 75074100), který byl u Fio banky speciálně založen pro tento projekt výstavby kaple Táry.

Prohlédnout si již teď můžete předběžný náčrt kaple od Ctihodného Gonsar Tulku Rinpočheho a také 21 podob Táry, které budou ve formě soch umístěny v kapli.

Kéž výstavba této kaple, určené k duchovní praxi a modlitbám, přispěje k ochraně, zdraví, míru a harmonii pro všechny cítící bytosti.   

Administrativa Centra Rabten Čhödarling

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR