CENTRUM » Učitelé » Životopisy » Gonsar Tulku Rinpočhe

Gonsar Tulku Rinpočhe

Ctihodný Gonsar Tulku Rinpočhe je ředitelem Centra pro vyšší tibetská studia Rabten Choeling v Le Mont Pelerin ve Švýcarsku a hostujícím profesorem na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu. Gonsar Rinpočhe také
pravidelně přednáší na několika dalších vzdělávacích ústavech ve Švýcarsku, například na Volkhochschule v Basileji a v Bernu. Kromě běžného výukového programu v Rabten Choelingu samotném vede studijní skupiny v osmi švýcarských městech a také na různých místech v Rakousku a Německu.

Gonsar Rinpočhe se narodil v roce 1949 ve městě Žikace v Tibetu. Vě věku šesti let započal tradiční studia na klášterní univerzitě Sera v Tibetu pod vedením Ctihodného Geše Rabten Rinpočheho, s nímž v roce 1959 uprchl před čínskou okupací do Indie. Díky svědomité péči Geše Rabtena mohl ve svých studiích pokračovat navzdory mnoha dlouholetým útrapám, které s sebou nesl život nejprve v utečeneckém táboře v Buxe, později v Dharamsale a na několika dalších místech.

Na základě mnoha proseb ze strany západních žáků Gešeho Rabtena doprovodil Gonsar Rinpočhe v r. 1974 svého Mistra do Švýcarska, kde byl Gešeho oporou a pomocí ve všech jeho aktivitách, především pak jako jeho anglický tlumočník.
V současnosti hovoří Gonsar Rinpoče pěti jazyky, vedle tibetského jazyka ovládá angličtinu, němčinu, francouzštinu a hindštinu.

Po smrti Geše Rabtena převzal zodpovědnost za klášterní univerzitu i za centra s ní spojená. Od té doby neúnavně pokračuje v práci, kterou započal Geše Rabten.

Krátká historie Gonsar Rinpočheho

Za vlády 7. Dalajlamy přišel z Amda mladý muž a žádal o přijetí v domě svých krajanů v klášteře Sera. Jeho vzezření bylo tak bědné, že byl odmítnut. Když odcházel, na cestě od domu potkal starou ženu, jejíž kroky směřovaly ke klášteru. Poradila mu, aby se zastavil v domě Čadrel a ujistila ho, že tam bude určitě vpuštěn. Následoval její radu. Mohl vstoupit do kláštera a velmi ho zaujalo studium. Brzy byly u tohoto mladého muže rozpoznány schopnosti velkého mistra. Proslul jako Mistr Ngavang Thöndrub. Jako opat kláštera Sera a jako jeden z učitelů Jeho Svatosti 8. Dalajlamy povznesl buddhistická učení na nesrovnatelnou úroveň. Strávil mnoho času meditací v jeskyni v horách blízko Lhasy v místech, kde byl později postaven klášter Gonsar. Když obyvatelé Lhasy viděli nový klášter, začali mu říkat "lama z nového kláštera", což je v tibetštině "gon sar" (nový klášter). Gonsar se tedy stalo jménem této linie Rinpočheů. Ona stará žena, která zavedla prvního Gonsar Rinpočheho do koleje v klášteře Sera, byla rozpoznána jako emanace Palden Lhamo.

Druhá a třetí emanace Gonsar Rinpočheho byly rovněž velkými Mistry. Čtvrtý Gonsar Rinpočhe, předcházející inkarnace současného, také studoval v klášteře Sera. Po té, co ve dvaceti letech završil svá studia titulem Geše, odcestoval do Mongolska a stal se tam jedním z nejproslulejších buddhistických Mistrů naší doby. Vyučoval v Mongolsku přes 30 let a pomáhal lidem, přičemž opakovaně projevoval nadpřirozené schopnosti. Mezi lidmi byl velmi oblíben. V podstatě všichni současní mongolští Mistři byli jeho žáky. Po bolševickém převratu se vrátil do Tibetu, kde pokračoval ve vyučování a ostatních aktivitách. Rodina Jeho Svatosti 14. Dalajlamy patří k okruhu jeho nejbližších žáků.

Současný Gonsar Rinpočhe se narodil v roce 1949 v Žikace v Tibetu. Jeho rodina náležela k aristokratické linii tibetských králů. Otec byl guvernérem provincie Tsang (Západní Tibet). Ve věku 3 let byl Gonsar Rinpočhe rozpoznán jako 5. inkarnace linie Gonsar Rinpočheů a jako takový byl potvrzen J.S. 14. Dalajlamou. V 6 letech vstoupil do kláštera Sera, v té době druhého největšího kláštera Tibetu. Od počátku o něj laskavě pečoval Geše Rabten, který se také stal jeho učitelem. Gonsar Rinpočhe přijal mnoho učení a předání od J.S. Dalajlamy a mnoha dalších Mistrů, zvláště od jeho hlavních učitelů Kjabdže Tričang Dordžečhanga a Ctihodného Geše Rabtena.

Když v roce 1959 vpadli Číňané do Tibetu, uprchl Gonsar Rinpočhe do Indie se svým učitelem Geše Rabtenem a tam pokračoval ve studiu. Učil se anglicky a hindsky. V roce 1969 začal překládat učení Geše Rabtena do angličtiny pro západní studenty. Geše Rabten Rinpočhe byl jedním z prvních Mistrů, kteří učili západní žáky s vážným zájmem o Dharmu, a to na žádost J.S. 14. Dalajlamy. V roce 1975 Dalajlama požádal Geše Rabtena, aby odešel do Švýcarska a stal se opatem tibetského institutu v Rikonu. Gonsar Rinpočhe svého Mistra do Švýcarska doprovázel.

V roce 1977 založil Geše Rabten Centrum pro vyšší tibetská studia Rabten (Tharpa) Choeling v Mt.Pelerin ve Švýcarsku a následně centra Dharmy Taši Rabten ve Feldkirchu, Tibetské centrum v Hamburku, Phüntsog Rabten v Mnichově a
Ghe-Pel-Ling v Miláně.

Gonsar Rinpočhe byl 33 let nejbližším žákem Geše Rabtena, a tak pokračuje ve všech jeho aktivitách od doby, kdy Geše Rabten odešel (1986). V současnosti je Gonsar Rinpočhe ředitelem centra v Mt. Pelerin a center ve Feldkirchu a Mnichově a také je opatem kláštera Zongkar Čhöde v Indii. Pravidelně vyučuje v angličtině, němčině a tibetštině. Byl to on, kdo objevil reinkarnaci Geše Rabtena a který nyní vede mladého Rabten Rinpočheho stejným způsobem, jako kdysi Geše pečoval o něj.

První Gonsar Rinpočhe byl znám pro svou pronikavou moudrost a komplexnost učení o úplné stezce k Osvícení. Všichni Gonsar Rinpočheové jsou významní jógini Hajagriva tantry. Současný Gonsar Rinpočhe je uznávaný jako jeden z mála žijících Mistrů, který je schopen předat všechny aspekty Buddhova učení jako čistou a hlubokou zkušenost západním a stejně tak tibetským žákům.

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR