Centrum pro tibetská buddhistická studia Rabten Čhödarling

                    bylo založeno v Liberci v roce 2000. Jeho ředitelem a zároveň hlavním učitelem
                    je Ctihodný Gonsar Tulku Rinpočhe, který nad ním laskavě převzal spolu se švýcarským
                    klášterním institutem Rabten Choeling záštitu.
                   
                    Liberecké centrum vzniklo s cílem umožnit a zpřístupnit studium autentických
                    pramenů tibetské buddhistické tradice se všemi jejími aspekty a přispět tak k
                    jejímu zachování. Navazuje na tradici linie velkých duchovních Mistrů minulosti
                    jako byli Buddha Šakjamuni, Nágardžuna, Asanga, Atiša a Dže Congkhapa až po
                    Mistry naší doby jako Kjabdže Tričang Dordžečhang a Geše Rabten Rinpočhe.
                   
                    Hlavní náplní aktivit je studium a praxe Dharmy, ať již formou pravidelných
                    setkání každý týden nebo pravidelných přednášek a učení, vedených
                    kvalifikovanými lamy a mnichy z klášterů Rabten Choeling a Tashi Rabten. Kromě
                    Ctihodného Gonsar Rinpočheho jsou dalšími učiteli Ctihodný Geše Penba, Ctihodný
                    Markus a Ctihodný Samten. Zasvěcení do praxe Dharmy zde předal i Ctihodný
                    Rabten Tulku Rinpočhe - reinkarnace Geše Rabtena a také Tričhang Čhoktrul
                    Rinpočhe - současná inkarnace Kjabdže Tričang Dordžečhanga.