CENTRUM » E-shop » Knihy » Veliká chvála Maitréji nazvaná Brahmův diadém

Veliká chvála Maitréji nazvaná Brahmův diadém

Veliká chvála Maitréji nazvaná Brahmův diadém

Vydáno v roce 2019 u příležitosti šestistého výročí parinirvány Krále Dharmy Mistra Dže Congkhapy (1357-1419)

187 CZK
Dostupnost: skladem

Tato Chvála Buddhy Maitréji, nyní přeložená do češtiny a zpřístupněná v zrcadlovém česko-tibetském vydání, se váže k důležitému bodu v životě jejího autora, velikého tibetského Mistra Dže Congkhapy, jmenovitě k jedné z jeho tzv. Čtyř velikých aktivit.

Mistr Ngagwang Palden, který k této Chvále napsal komentář, o tom říká (ve zkráceném překladu): Veliký Dže Congkhapa, poté, co opravil a obnovil sochu Maitréji v Dzingči, odešel do Lhodrak drapo gon, kde strávil asi sedm měsíců. Poté se mu zjevil Buddha Maňdžušrí a dal mu za úkol složit chvalozpěv a prosby k Maitréjovi v Dzinči (jedná se o velmi posvátnou a důležitou sochu Maitréji s dlouhou historií; Dzinči je místo v oblasti Lhokha), přičemž Maňdžušrí sám určil jméno díla a dal přesné pokyny, co a v jakém pořadí se v něm má objevit. Poté měl tuto Chválu spolu s dary mnišských rouch a mnoha jiných cenných věcí přinést Maitréjovi jako dar; pověděl mu, že pakliže tak učiní, stane se to velmi příznivou příčinou a vznikne tím blahodárný závislý vztah, který pomůže k rozkvětu dokonale čistého výcviku v mravnosti v souladu s učením Vinaji, což přinese nezměrný prospěch Učení a bytostem. A tak se také stalo.

Také jeden verš z Tajného životopisu Dže Congkhapy o této Chvále Maitréji hovoří. Je to opravdu posvátný a mimořádný text, ve kterém je mimo jiné obratně zakomponován úplný Lamrim a také všechny hluboké a obsáhlé modlitby a aspirace velikého Mistra, stejně jako každého opravdu upřímného následovníka Dharmy.

Základy buddhismu

archív

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR